Sode tsuri komi goshi - 2

Amiran Papinashvili (GEO) - sode tsuri komi goshi
Ushangi Margiani (GEO) - sode tsuri komi goshi
Analyse sode tsuri komi goshi
Diyorbek Urozboev (UZB) - Sode tsuri komi goshi
Naohisa Takato (JPN) - Sode tsuri komi goshi
Isa Isaev (RUS) - Sode tsuri komi goshi