Prestatiegedrag

Prestatiegedrag

Prestatiegedrag is een veelal een onderschat onderdeel van talentontwikkeling. Voor mij is het echter net zo belangrijk als de technische/ tactische of fysieke aspecten in het MJOP. Prestatiegedrag gaat over het ontwikkelen en vergroten van de mentale vaardigheden van sporters. Bewustwording, zelfreflectie en sturen op het eigen handelen staan hierin centraal. Wanneer je weet wat je wilt, ben je gemotiveerder om je doel te bereiken. Hierdoor wordt een sporte zelf verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen leerproces, want je weet waar je nu staat, wat je wilt bereiken en hoe je dat gaan bereiken.